11  FEB  2018   ณ สวนสาธารณะโครงการ Dream Deluxe

เนื่องในโอกาสที่โครงการ Dream Deluxe ได้มีลูกบ้านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความอบอุ่น เราจึงอยากให้งานนี้เป็นสิ่งแทนคำขอบคุณจากใจ ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจและเชื่อใจใน Dreamland โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้ concept

” OUR DREAM IS YOU….เพราะความฝันของเราคือ..คุณ “