HIGHLIGHTS

ความฝันจนถึงวันนี้อาณาจักรแห่งความฝันที่รวมไว้กว่า 18 โครงการ

เรื่องราวของ ‘อาณาจักรแห่งฝัน’ แห่งนี้เริ่มขึ้นกว่า 25 ปีก่อน จากจุดเล็กๆของประธานบริษัทที่เข้าใจในความสุขของคนที่มี “บ้าน” ในฐานะศูนย์รวมของบุคคลและสิ่งสำคัญอันเป็นที่รักที่พักพิงในชีวิต สู่แรงบันดาลใจที่ประกอบไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่ต้องการส่งต่อความสุขนี้ ด้วยการสร้างบ้านในฝัน ที่มีคุณภาพดีเยี่ยมในราคาที่จับต้องได้ ให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ ดั่งปณิธานของบริษัทที่ประธานเคยกล่าวว่า