29  JAN  2023   ณ สวนสาธารณะโครงการ Dream Priva

โครงการ Dream Priva ได้ดำเนินมาถึงช่วงปลายของโครงการ มีลูกบ้านเข้ามาร่วมเป็นครอบครัวกับเรา 300 กว่าครอบครัวแล้ว ทางโครงการ Dream Priva จึงได้จัดงานนี้ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้งานนี้เป็นสิ่งแทนคำขอบคุณจากใจ ที่ท่านได้มอบความไว้วางใจและเชื่อใจใน Dreamland โดยงานนี้จัดขึ้นภายใต้ concept

” BRIGHT SKY AFTER THE RAIN 2 “