ดรีมแลนด์ส่งมอบของขวัญและความสุขให้แก่ลูกบ้านโครงการ Dream Deluxe ด้วยเมลามีน 100%
คุณภาพจากแบรนด์ THE POTTORS เมลามีนลวดลายยุโรป แบรนด์ใหม่จากศรีไทยซุปเปอร์แวร์