วิทยากรจากบริษัท ดรีมแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ ให้ความรู้และพานักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้าง เรียนรู้เทคนิคและวิธีการประกอบแผ่นป้องกันน้ำรั่วซึม พร้อมชมบ้านตัวอย่างโครงการ Dream Deluxe ในเครือดรีมแลนด์ พร๊อพเพอร์ตี้